Preek van de Leek in de Johanneskerk door Nanning Mol, burgemeester van Laren. Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren. Zondag 5 februari 2023,16.30 uur

Nanning Mol

PREEK VAN DE LEEK IN DE JOHANNESKERK

Zondag, 5 februari, wordt in een middagdienst om 16.30 uur in de Johanneskerk de eerste Preek van de Leek gehouden door Nanning
Mol, burgemeester van Laren.

Deze dienst bevat alle onderdelen van een gewone dienst: orgelspel, Bijbellezing, preek, gebeden, gezang, collecte.
Twee Bijbelverhalen zullen het uitgangspunt van de preek zijn: Genesis 1 en het verhaal van de tocht door de woestijn.
Ds. de Bruijn zal het begin en eind van de dienst doen.

Na afloop is er ontmoeting met een glas in de hand.
Iedereen is van harte welkom.

De dienst is ook digitaal bij te wonen via Kerkomroep en Youtube.

Op 12 maart is Jan Rudolph de Lorm, directeur van Museum Singer, onze gast zijn. Als derde zal Roland van Benthem, burgemeester van Eemnes, voorgaan.