Jurjen Zeilstra: over Erasmus. Dorpskerk, Torenlaan 16, Blaricum. Donderdag 26 januari 2023, 20.00 uur

Erasmus

Dr. Jurjen Zeilstra, historicus en theoloog, spreekt over Desiderius Erasmus Roterodamus (1469-1536) met als onderwerp: ‘Heel de wereld is mijn vaderland’

Erasmus was een gepassioneerd taalwetenschapper op een cruciaal moment in de geschiedenis, dat door de toepassing van de boekdrukkunst alleen te vergelijken is met de doorbraak van het internet. Niet alleen verslond de slimme Erasmus oude teksten. Hij ontwikkelde methodes om ze te ontdoen van overschrijffouten, aangekoekte commentaren en herstelde hiaten. Grote bewondering had hij voor Hieronymus, die de bijbel in het Latijn vertaalde en voor Lorenzo di Valla, die valse documenten wist te ontmaskeren. Hij publiceerde een enorm compendium van spreekwoorden en gezegden en ontwikkelde revolutionaire onderwijsmethoden. Zijn ‘Lof der Zotheid’ was de bekendste satire van zijn tijd en is nooit uit druk gegaan. Maar zijn belangrijkste werk was de publicatie van de Griekse grondtekst van het Nieuwe Testament. In zijn polemiek met kerkhervormer Luther staat de bijbels humanist Erasmus pal voor de individuele vrijheid van de mensen die in zijn zoektocht naar God een eigen verantwoordelijkheid draagt.

 

Donderdag 26 januari 2023, 20 uur
Dorpskerk in Blaricum

Koffie en thee is beschikbaar vanaf 19.45 uur.
Na afloop (rond 22.00 uur) kan een glas worden gedronken.

U bent van harte welkom.