Kerkcafé met dr. Sam Janse: Was Jezus een revolutionair? Donderdag 26 januari 20.00 uur in de Dorpskerk, Torenlaan Blaricum

Was Jezus een revolutionair, een vrijheidsstrijder die een ondergronds netwerk had opgebouwd om op het beslissende moment in opstand te komen tegen de Romeinen?

Volgens de meeste nieuwtestamentici niet, maar telkens duikt dit beeld toch weer op.
Nog niet zo lang geleden in het boek van Paul Verhoeven, Jezus van Nazareth. Jezus sprak toch over het Koninkrijk van God? Had hij ook geen discipelen die in contact met het verzet stonden?
Om Jezus goed te plaatsen moeten we zijn tijd kennen. Hoe lagen de politieke en militaire verhoudingen? Waar stonden de farizeeërs en de sadduceeërs voor? En de broeders van Qumran? En natuurlijk ook degenen die zich tegen de Romeinse overheersing verzetten.
Jezus heeft geen geschriften nagelaten en we hebben alles uit de tweede hand. Maar van daaruit is wel iets zinnigs te zeggen over de weg en de boodschap van Jezus.

Dr. Sam Janse (1949) heeft gestudeerd in Utrecht en Göttingen en werkte daarna als gemeentepredikant binnen de PKN en aan de Protestantse Theologische Universiteit. Hij promoveerde in 2000 op een nieuwtestamentisch proefschrift: Paulus en Jeruzalem. Hij heeft zich onder meer bezig gehouden met de Apocriefe of Deuterocanonieke boeken. Een ander aandachtsveld van hem is religie en geweld. Hij schreef daarover in 2006 het boek De tegenstem van Jezus. Over geweld in het Nieuwe Testament en eind 2016 is daarover een nieuw boek van hem uitgekomen: Is het de schuld van de ENE? In gesprek met Paul Cliteur en anderen over monotheïsme en geweld.

De avond wordt gehouden in de Dorpskerk in Blaricum en begint om 20.00 uur precies. Vanaf 19.45 uur zijn koffie en thee beschikbaar. Na een inleiding van ongeveer een uur is er ruim gelegenheid tot discussie en voor het stellen van vragen. Na afloop (rond 22.00 uur) kan een glas worden gedronken.