Marjan Minnesma: Goed rentmeesterschap, hoe doen we dat? Woensdag 8 februari 19.30 uur, Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren

Marjan Minnesma

Marjan Minnesma, directeur van Urgenda: Goed rentmeesterschap, hoe doen we dat?

Volgens de Bijbel is de eerste opdracht die de mens van God krijgt de aarde te bewerken en te bewaren. Het ‘bewaren’ van deze aarde is datgene waar de Stichting Urgenda zich voor inzet. Urgenda, een samentrekking van urgent en agenda, is opgericht in 2007 door Marjan Minnesma en Jan Rotmans. De stichting stelt zich ten doel om Nederland sneller duurzamer te maken.
Aan de hand van het rapport Nederland op 100% duurzame energie in 2030; het kan als je het wilt en een concreet actieplan realiseert Urgenda projecten op het gebied van duurzame bouw, mobiliteit, energie en circulaire economie. Hierbij wordt samengewerkt met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren.

Landelijke bekendheid kreeg Urgenda toen zij in 2015 een proces tegen de staat won over het terugdringen van de productie van broeikasgassen.Maar we kunnen het niet alleen laten afhangen van de staat en van bedrijven, we moeten zelf ons bewust worden van de gevaren die de milieuvervuiling brengt en ieder voor zich moet zich beraden hoe daarin een steentje kan worden bijgedragen om die gevaren af te wenden.

Marjan Minnesma (1966) is opgeleid als bedrijfskundige, jurist en filosoof. Ze werd drie maal op rij verkozen tot nummer 1 van de duurzame 100 lijst van dagblad Trouw. Nu is ze lid van de jury. Ze werkte eerder voor Shell, Greenpeace, Novem, het instituut voor Milieuvraagstukken in Amsterdam en voor de Erasmus Universiteit in Rotterdam.