Kerkcafé met Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Donderdag 30 november 20.00 uur Dorpskerk, Torenlaan Blaricum

Kim Putters

Op donderdag 30 november a.s. verwelkomt het Kerkcafé prof. dr. Kim Putters. Voor de pauze zal hij worden geïnterviewd door drs. Jacobine Geel, na de pauze volgt het tweede deel van het interview waarbij het mogelijk is met de gastspreker in discussie te gaan.

Prof. dr. Kim Putters (1973) was, naast diverse bestuurlijke functies, van 2003 – 2013 lid van de Eerste Kamer. Sinds 2013 is hij directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, en daarnaast hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg aan de Erasmus Universiteit.

Mensen die hem van dichtbij meemaken omschrijven hem als een getalenteerde duizendpoot, met een grote maatschappelijke betrokkenheid. ‘Kim wil de wereld ietsje beter achterlaten dan hij die heeft aangetroffen,’ aldus zijn moeder onlangs in een achtergrondartikel over hem. Zijn positie als directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau is hem daarom niet alleen professioneel, maar ook persoonlijk op het lijf geschreven. Het SCP doet onderzoek naar hoe het in sociaal en godsdienstig opzicht met Nederland en de Nederlanders gesteld is, en wat daar in de loop van de jaren in verschuift. Een van die verschuivingen, en één die Kim Putters zorgen baart, is de groeiende afstand tussen mensen die in onze complexe, hoogtechnologische samenleving mee kunnen komen, en de mensen die het allemaal niet kunnen volgen en afhaken: de ‘cans’ en de ‘cannots’. Kenmerkend voor Putters is dat hij het niet bij deze analyse laat, maar ook nadenkt over manieren om die afstand kleiner te maken. Hoe bouw je een samenleving waar mensen zich serieus genomen voelen en zich iets aan elkaar gelegen laten liggen? Wat is de rol en verantwoordelijkheid van de overheid daarin? En hoe belangrijk zijn in dit verband sociale gemeenschappen zoals kerken? Dit zijn vragen die in het gesprek met Kim Putters aan de orde zullen komen.

De avond begint om 20.00 uur in de Dorpskerk in Blaricum.

Koffie en thee is beschikbaar vanaf 19.45 uur.
Na afloop (rond 22.00 uur) kan een glas worden gedronken.