Kerkcafé met Pastoor Nico van der Peet van de Sint Jansbasiliek in Laren en ds. Jurjen Zeilstra van de Dorpskerk in Blaricum over Lokale oecumene in wereldwijd perspectief. Dorpskerk, Torenlaan 16, Blaricum. Donderdag 25 januari 2024, 20.00 uur

Lokale oecumene in wereldwijd perspectief

Pastoor Nico van der Peet van de Sint Jansbasiliek in Laren en ds. Jurjen Zeilstra van de Dorpskerk in Blaricum zullen ons in de Week van Gebed voor de Eenheid, meenemen in de oecumene.

Jezus bad tot God: ‘dat zij allen één zijn.’ (Johannes 17,21) Hij is niet verhoord, of toch wel? Maar hoe dan?
De sprekers starten met een korte voordracht over een invloedrijk iemand met een wereldwijde visie in de geschiedenis van hun eigen kerk, respectievelijk kardinaal Jo Willebrands (1909-2006), en Willem A. Visser ’t Hooft (1900-1985). Twee Nederlanders met aandacht voor de kerk van de ander. Willebrands was een pleitbezorger van katholieke openheid en werd in 1975 aartsbisschop van Utrecht. Visser ’t Hooft was in 1948 medeoprichter van de Wereldraad van Kerken en werd de eerste secretaris generaal van deze organisatie.

De tweede helft van de avond wordt het persoonlijk en zullen Van der Peet en Zeilstra interactief met de aanwezigen reflecteren op de lokale situatie van onze oecumene in het Gooi. Wat zijn valkuilen? Wat zijn vandaag kansen en hoe kunnen we die optimaliseren?

Dorpskerk, Torenlaan 16, Blaricum
Donderdag 25 januari 20.00 uur

U bent van harte welkom!