Oecumenische viering van de gezamenlijke BEL-kerken Sint Jansbasiliek, Brink, Laren. Zondag 21 januari 2024, 11.00 uur

 Viering van de gezamenlijke BEL-kerken op zondag 21 januari 2024 om 11.00 uur in de Sint Jansbasiliek

 Op de eerste zondag van de Week van Gebed voor de Eenheid van de christenen wordt in de Sint Jansbasiliek op zondag 21 januari a.s. een oecumenische viering gehouden van de gezamenlijke kerken van de BEL- dorpen. Bij deze bijzondere viering gaan voor pastoor Nico van der Peet van de RK Parochie van Laren en ds. Jurjen Zeilstra, predikant van de Protestantse Gemeente Blaricum.
Thema van de viering is ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’.

 

Muzikale medewerking wordt verleend door het koor van de Nicolaaskerk in Eemnes o.l.v. Wim van Geffen. Het orgel wordt bespeeld door Bas Groenewoud.
Na afloop van de viering is er koffie en limonade en is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten. U wordt van harte uitgenodigd voor deze viering!