Oecumenische Vesper op zondag 31 mei 2015 om 19.00 uur in de Johanneskerk, Naarderstraat 5 te Laren

Johanneskerk
In het seizoen 2014-2015 is het thema van de Oecumenische Vespers: het “Onze Vader”, het gebed dat Jezus zelf ons leerde.

De laatste Oecumenische Vesper van het seizoen 2014-2015 heeft als onderwerp de slotregels van het Onze Vader:

……….want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid…….
Hiermee komt tot uitdrukking dat God, onze Vader de Allesomvattende is van ons bestaan (Rom.11: 33-36). Door Jezus hebben we de heerlijkheid van God leren kennen en weten we dat alles van Hem afkomstig is tot in eeuwigheid (Joh.17: 1-11).
Moge dat ons inspireren in de Oecumenische Vesper van 31 mei 2015, om 19 uur in de Johanneskerk in Laren.
Voorgangers: ds. G.C. de Vries (Huizen) en drs. R.J.M. Hehenkamp (Huizen)
Muzikale medewerking: Goylants Kamerkoor o.l.v. Bas Halsema.

U bent van harte welkom!