Oecumenische viering op zondag 15 mei 2022 om 11.00 uur in de St. Vituskerk, Kerklaan 17, Blaricum. Thema: Titus Brandsma

Oecumenische viering 15 mei, Sint Vituskerk, Kerklaan 17, Blaricum, 11.00 uur

Voorgangers: pastor Andrea Geria en dominee Jurjen Zeilstra.
Het Ceciliakoor onder leiding van Bas Groenewoud verleent medewerking.

Thema: De mantel van Elia.
Titus Brandsma
(1881-1942) was een Friese boerenzoon, die in 1898 intrad bij de Orde van de Karmelieten, de orde die zich primair laat inspireren door de verhalen rond de profeet Elia (1 Koningen 17 – 2 Koningen 2).
Titus Brandsma ontwikkelde tegelijk een sterk besef voor mystiek én een grote betrokkenheid bij de rooms-katholieke emancipatie in de Nederlandse samenleving en de oecumene.
Als groot voorstander van een onafhankelijke rooms-katholieke journalistiek, kwam hij hard in botsing met de Duitse bezettingsmacht en hij werd opgepakt.
Titus Brandsma stierf op 26 juli 1942 in concentratiekamp Dachau.
Op 15 mei wordt de heiligverklaring van deze bijzondere Nederlander door paus Franciscus verwacht.

U bent van harte welkom!