Op dinsdag 5 april 2022 zal om 19.00 uur in de Vituskerk, Kerklaan 17 in Blaricum, een gebedsdienst voor vrede in Oekraïne worden gehouden

Gebedsviering voor vrede in Oekraine, dinsdag 5 april a.s. 19.00 uur.

Op dinsdag 5 april zal om 19.00 uur in de Vituskerk in Blaricum een gebedsdienst voor vrede in Oekraïne gehouden worden.

Voorgangers zijn pastor Andrea Geria en dominee Jurjen Zeilstra, verschillende gelovigen zullen een gebed uitspreken.
Het parochieel koor zorgt voor passende liederen.

Wij spreken de wens uit dat velen gehoor geven aan deze oproep en aanwezig zullen zijn zodat wij samen stil staan bij deze vreselijke situatie en bidden voor alle inwoners in dit gebied.