Openstelling Larense kerken in de zomermaanden 2019

Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren
Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren
Sint Jansbasiliek, Brink, Laren
Sint Jansbasiliek, Brink 31, Laren

 

 

 

 

 

 

 

Johanneskerk

Van 29 juni t/m 14 september a.s. (Open Monumentendag) is de Johanneskerk aan de Naarderstraat in Laren iedere zaterdagmiddag open van 12 uur tot 17 uur.
Op Monumentendag van 11 uur – 17 uur.

De Johanneskerk is gebouwd in 1521 als katholieke kerk, maar is in 1581 in de reformatie over gegaan naar de protestanten.
Het interieur bevat een 17e eeuwse preekstoel en een doophek uit 1672.
Klik hier voor de geschiedenis van de Johanneskerk.

Dit jaar wordt er voor de jeugd in de kerk een “puzzeltocht” gehouden. Maar ouders mogen natuurlijk helpen!
Er zijn 15 foto’s gemaakt met 15 daarbij behorende vragen waarvan de antwoorden in de kerk zijn te vinden. Bij 10 goede antwoorden krijgen de kinderen een puzzel, met de afbeelding van de kerk.

Sint Jansbasiliek

De Sint-Jansbasiliek is elke zaterdag vanaf 29 juni  t/m 14 september – Open Monumentendag – van 12.00 uur tot 16.30 uur geopend voor bezichtiging of stil gebed.

Tijdens de openstelling van de kerk kunt u de nieuwe icoon van Geert Hüsstege in de serie ‘Luiken van Laren’ (iconen rond Kerst, Pasen en het Sint Jansfeest) bewonderen. U vindt de icoon voor in de kerk.

Geert Hüsstege, de maker van dit drieluik, zegt over de icoon:

‘Het gaat bij dit drieluik van verwachting naar vervulling en van verdriet naar vreugde. Met als thema ´aanvaarden en dienen`. Gods liefde aanvaarden en je unieke zending.

Zacharias is door het lot uitgekozen voor de tempeldienst en dan verschijnt Gabriel (Lc. 1, 5-80). De engel zegt dat zijn gebed verhoord is, hij en zijn vrouw krijgen een zoon ook al zijn ze op leeftijd. Hij zal velen terugbrengen tot de Heer hun God, maar Zacharias gelooft hem niet. Gabriel legt hem het zwijgen op en pas als hij zijn pasgeboren zoon een naam geeft, kan hij weer spreken en jubelt het uit om Gods redding.

Het Woord van God komt over Johannes in de woestijn: Degene die hij met water doopt en op Wie de Geest zal rusten, is de Zoon van God is. Hij zal dopen met de heilige Geest! (Joh. 1, 33-34) Christus die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. Opdat ook wij God aanbidden en Hem alleen dienen. De engelen bewijzen net als bij Jezus ons hun diensten. And last but not least Maria die Elisabeth drie maanden dient. Elisabeth is uit de dochters van Aaron de eerste hogepriester die God belooft: “Aaron en zijn zonen zal Ik heiligen om mijn priesters te zijn”. (Ex. 29, 34).’

 

Klik hier voor informatie over de Sint Jansbasiliek