Preek van de Leek. Zondag 11 en zondag 17 maart 2024, 16.30 -17.30 uur in de Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren

De Larense versie van de ‘Preek van de Leek’ vindt ook in 2024 plaats.
Aaltje van Zweden, echtgenote van dirigent Jaap van Zweden, zal haar preek houden op zondag 10 maart en Annemiek Schrijver op zondag 17 maart.
Aaltje en Annemiek gaan voor in een dienst. Dat betekent: een lezing, liederen, stilte, gebeden, het aansteken van kaarsen en natuurlijk de preek van de leek.

De diensten worden zorgvuldig voorbereid; met een predikant vinden voorgesprekken plaats.
Gastsprekers voor de Preek van de leek kunnen van binnen of van buiten de kerk komen. Hun wordt gevraagd vanuit hun eigen beleving te reageren op
een Bijbelverhaal. Ze kiezen zelf liederen en een muziekstuk.

Na afloop is er een glas bij nagesprek en ontmoeting.

 

Aaltje van Zweden is oprichter van de Stichting Papageno, bestuurslid van het Papageno Fonds en de Stichting Papageno Muziek, die sinds 1997 steun verlenen aan kinderen en jongeren met autisme. Ze is schrijver en columnist.

Annemiek Schrijver is musicus, televisie- en radio
presentator, documentairemaker en schrijver.