Kerkcafé met ds. Jurjen Zeilstra over: Christus buiten de kerk, de bekering van Tolstoj. Dorpskerk, Torenlaan 16, Blaricum Donderdag 7 maart 2024, 20.00 uur

Lev Tolstoj als jongeling, als volwassene en als oude man

Christus buiten de kerk, de bekering van Tolstoj.

Toen de Farizeeën Jezus vroegen wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun: ‘De komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen, en men kan niet zeggen: “Kijk, hier is het!” of “Daar is het!” Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik.’ (Lucas 17, 20-21) Letterlijk en eigenlijk beter vertaald: het koninkrijk van god is (binnen) in u (hè basilein tou theou enthos humin estin).

Tolstoj wees de kerk af, maar wilde zich laten leiden door Jezus.
Lev Tolstoj (1828-1910) was van welgestelde adel en Russisch grootgrondbezitter. Hij was erg eigenzinnig en werd een beroemd schrijver van romans. Oorlog en Vrede (1869) en Anna Karenina (1877) brachten hem een enorme status in Rusland en daarbuiten.
Toch is er ook in die boeken al een kritische visie op de oorlog en de rol die de Russische elite speelt zichtbaar.
Rond zijn vijftigste kwam de graaf in een geweldige crisis terecht. Het werd een enorm gevecht met zichzelf. Na enkele jaren van wanhoop ontwikkelde hij zich tot een christelijke radicalist die zich identificeren wilde met ‘gewone Russische mensen’.

Ds. Jurjen Zeilstra neemt ons mee in de fascinerende wereld van Tolstoj, die ook vandaag niet zonder betekenis is.

U bent op deze avond van harte welkom ook al bent u geen lid van de Dorpskerk.
Koffie en thee zijn beschikbaar bij de inloop vanaf 19.45 uur.
Na afloop (rond 22.00 uur) kan een glas worden gedronken.