Ricus Dullaert: Leven in twee werelden. Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren. Dinsdag 10 januari 2023, 19.30 – 21.00 uur

Ricus Dullaert

Leven in twee werelden

Ricus Dullaert is pastor en antiquair; hij woont vier maanden van het jaar in Amsterdam, waar hij een bekende antiekhandel heeft. Daarnaast werkt hij al 26 jaar met mensen die door de aidsepidemie zijn getroffen. Van 1990-2000 was hij de eerste drugspastor van Nederland en werkte hij voor druggebruikers op de Amsterdamse Wallen. In 2001 vertrok hij naar Zuid-Afrika om, aangesteld door Cordaid, de strijd tegen aids daar voort te zetten. In Zuid-Afrika zijn zes miljoen mensen HIV-positief en is HIV een van de grootste problemen waar het land mee worstelt. Daar werkte hij voor de aidsremmerskliniek en het hospice van het Nazareth House, een klooster in Johannesburg. Ricus leidt in Nazareth House de supportgroepen voor HIV-positieve vluchtelingen, daarnaast bezoekt hij wekelijks alle hospicepatiënten. Sinds 2009 werkt Ricus ook voor de Stichting HomePlan in Breda als landcoördinator voor Zuidelijk Afrika.

Zijn opmerkelijke loopbaan roept vragen op, zoals

– Hoe gaat dat samen: werken onder de allerarmsten in Zuid-Afrika en antiekhandelaar zijn op topniveau?

– Wat is zijn innerlijke motivatie, tegen welke problemen is hij aangelopen?


Dinsdag 10 januari 2023, 19.30 – 21.00 uur

Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren

Na afloop is er een drankje en vindt er een collecte plaats bij de uitgang.