Thema-avond ‘De Nederlandse identiteit: een veelzijdig begrip’. Dinsdag 20 juni 2017 om 20.00 uur in het Brinkhuis in Laren

Dinsdag 20 juni organiseert Stichting Preek van de Week in samenwerking met parochie Sint Jan –Goede Herder een avond over ‘de Nederlandse Identiteit’.

In het identiteitsdebat klinkt steeds meer het woord ‘ons’. Het zou gaan om ‘ons’ land, ‘onze’ cultuur, ‘onze mensen’. Wat bedoelen we met dat woord ‘ons’? In Nederland wonen nu 1.8 miljoen mensen met 200 verschillende nationaliteiten. Nederland is altijd een immigratie- en doorstroomland geweest.

De Utrechtse cultuurhistorica dr. Llewellyn Bogaers is gespecialiseerd in dit onderwerp. Zij is multicultureel van huis uit en weet wat voor inzet het vraagt om alle stemmen in de eigen geschiedenis recht te doen. Dat geldt ook voor de samenleving. Waar zoveel mensen samenwonen, gonst het van verhalen. Ze verdienen het om in gelijkwaardige dialoog gehoord te worden. Zo kan wederzijdse herkenning ontstaan. Llewellyn pleit ervoor het homogene Nederlandse zelfbeeld, ook in de geschiedschrijving, te nuanceren. Juist op de breukpunten wordt de diversiteit zichtbaar. Door meerdere gezichtspunten te belichten ontstaat een evenwichtiger geschiedbeeld dat voor álle Nederlanders herkenningspunten oplevert, voor nieuwkomers en oudgedienden en voor mensen die aan de zijlijn staan. Fundamenteel voor haar werkwijze zijn vragen als: wat beweegt mensen? Hoe functioneert een samenleving? Hoe kunnen we in vrede met elkaar leven? Ds. Jan Rinzema leidt de avond in. Deze avond is tevens een voorbereiding op de Sint Jansprocessie, zondag 25 juni a.s. De processie heeft dit jaar heeft als thema ‘grenzeloze vrede’.

Dinsdag 20 juni in het Brinkhuis te Laren
Aanvang 20.00 uur
Toegang gratis, inzameling bij de uitgang
Iedereen is van harte welkom