Van Gogh en God. Dinsdag 10 november 2015 in de Johanneskerk, Naarderstraat, Laren

Vincent van Gogh
Vincent van Gogh

Vincent van Gogh (1853-1890), zoon van een predikant, was na een korte schoolperiode werkzaam achtereenvolgens in een kunsthandel, als onderwijzer en als hulppredikant in Engeland. Na zijn mislukte studie om predikant te worden in Amsterdam kwam hij als lekenprediker onder mijnwerkers in de Borinage te werken. Na enkele maanden werd hij afgewezen. Vervolgens zocht hij zijn bestemming in het kunstenaars vak. Als autodidact maakte hij schetsen en tekeningen van het buitenleven, mijnwerkers en andere onderwerpen. Financieel ondersteund door zijn broer Theo is hij aan diverse kunstopleidingen begonnen, maar nergens hield hij het lang vol. Hij belandde uiteindelijk in Zuid-Frankrijk, waar hij vele beroemd geworden schilderijen heeft gemaakt.
Op 37-jarige leeftijd kwam er een eind aan zijn leven, waarschijnlijk door zelfmoord.

Jaap van Duijn, voorzitter van de stichting Gifted Art, heeft alle plaatsen waar Van Gogh gewoond heeft, bezocht en is als het ware zo in de huid gekropen van Van Gogh. In samenwerking met het Van Gogh Museum in Amsterdam maakte hij een interactieve website over het leven van de schilder. (www.vangoghroute.nl)

Welke invloed Van Gogh’s aanvankelijke beroepskeuze (predikant zoals zijn vader) op zijn uiteindelijke bestemming als schilder had, horen we uit de mond van Jaap van Duijn.

Datum dinsdag 10 november 2015
Tijd 19.30 – 21.30 uur
Johanneskerk
Spreker Jaap van Duijn