Waar blijft de ziel? Dinsdag 10 maart 2015 in de Johanneskerk, Naarderstraat, Laren

Job-de-BruijnWaar blijft de ziel? Wat gebeurt er met een mens na het sterven? Is het dan afgelopen met deze persoon of zal er sprake zijn van doorleven, op welke wijze dan ook.

De vraag is in alle varianten door de eeuwen heen steeds opnieuw gesteld. Datzelfde geldt voor de antwoorden die klonken: dezelfde antwoorden, andere antwoorden, antwoorden in allerlei variaties. Ook in de Bijbel staan verscheidene antwoorden naast elkaar wanneer de vraag gesteld wordt over leven na het sterven van een mens. De Bijbel plaatst de antwoorden als accenten naast elkaar. Daarnaast hebben sommige schrijvers, zoals Dante, een behoorlijke invloed gehad op de voorstellingen. Ook in onze tijd is het zoeken naar antwoorden doorgegaan.
Tegenwoordig klinkt niet alleen de stem van het stellige atheïsme: met de dood is het voorbij, dood is dood. Er verschijnen ook boeken over bewustzijn, dat onafhankelijk kan zijn van de hersenen, van bijzondere ervaringen van mensen die zouden kunnen duiden op een voortleven van iets van een mens, van de geest, van de ziel. Pim van Lommel schreef de bestseller Eindeloos bewustzijn en nog niet zo lang geleden verscheen van de Amerikaanse neurochirurg Eben Alexander het veelgelezen boek ‘Na dit leven’.

Job de Bruijn zal voorstellingen door de eeuwen heen op een rij zetten. Niet, omdat hij degene is die over de grens van dood en leven kan kijken. Zeker niet! Wel, omdat het heilzaam kan zijn om te weten wat anderen hebben gezegd en geloofd, om daarna te rade te gaan bij het eigen innerlijk, voor een voorlopige eigen afweging.

Datum: dinsdag 10 maart 2015
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Plaats: Johanneskerk
Spreker: Job de Bruijn