Kerkcafé op donderdag 12 maart 2015 om 20.00 uur in de Dorpskerk aan de Torenlaan 16 in Blaricum. Ds. Margriet van der Kooi: ‘Pelgrims en zwervers. gesprekken over God en ons.’

Margriet van der Kooi
Margriet van der Kooi
’Ik merk nooit iets van God’.

Zou dat waar zijn? Vaak hebben mensen in hun leven bewust of onbewust wel iets gemerkt van God. In gesprekken, bijvoorbeeld aan een ziekbed, vertellen mensen daarover.
Dat levert verhalen op. Naar die verhalen zoekt de inleidster en zij probeert die in verbinding te brengen met het verhaal van de God van de bijbel.
Mw. ds. M.A.Th. Van der Kooi – Dijkstra is geestelijk verzorger in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden.

De avond wordt gehouden in de Dorpskerk in Blaricum en begint om 20.00 uur precies. Vanaf 19.45 uur zijn koffie en thee beschikbaar. Opgave vooraf wordt op prijs gesteld via de website www.pgblaricum.nl ; daar kunnen ook de meeste inleidingen die in de afgelopen jaren zijn gehouden, worden beluisterd. U bent van harte welkom!