Wat dreef Jeroen Bosch? In het Brinkhuis in Laren op donderdagavond 9 juni 2016. Lezing door dr. Llewellyn Bogaers

Jeroen BoschWat dreef Jeroen Bosch? De schilder vanuit zijn oeuvre en in zijn tijd belicht.

De St. Jansprocessie staat weer voor de deur. Deze lezing biedt een moment van bezinning. Jeroen Bosch schilderde een ontspannen St. Jan die in de woestijn op het Lam Gods wijst dat de zonden van de wereld wegneemt. Het schilderij straalt rust en vertrouwen uit.

Ter gelegenheid van zijn 500e sterfdag staat Jeroen Bosch in 2016 in het centrum van de belangstelling. Bosch was een visionair schilder die op de drempel van een nieuwe tijd leefde. Als aanhanger van de Navolging van Christus zag hij met lede ogen aan hoe het groeiende materialisme mensenlevens ontwricht. Hij spiegelt wat hij in de samenleving aan verharding waarneemt en biedt een uitweg: doe wat jouw taak is in dit leven, blijf daar trouw aan. Bemoediging is te vinden in de natuur en in het voorbeeld dat Christus gegeven heeft. Zo geeft Jeroen Bosch een handreiking hoe mensen keuzes kunnen maken die bijdragen aan zingeving en een waarachtig leven. Hij laat de dilemma’s van het leven zien en dit is wellicht de reden, waarom hij menig toeschouwer tot op de dag van vandaag in de ziel raakt.

Dr. Llewellyn Bogaers is geboren en getogen Larense. Als cultuurhistoricus met als specialisatie de laatmiddeleeuwse samenleving en mentaliteit verdiept zij zich al meer dan 30 jaar in deze intrigerende schilder. Voor meer info: zie www.levendverledennu.nl

Donderdagavond 9 juni in het Brinkhuis te Laren
Inloop vanaf 19.30 uur, lezing incl. pauze 20.00 – 22.00 uur
Entree gratis, na afloop deurcollecte
Aanmelden via Parochiesecretariaat, Brink 33 1251 KT Laren of info@sintjanlaren.nl