Gelovig antwoord op religieuze ontsporingen. Dinsdag 15 november 2016 om 19.30 uur in de Johanneskerk, Naarderstraat, Laren

marcouch
Ahmed Marcouch

Hoe voorkomen wij dat het geloof gekaapt en overschaduwd wordt door ontsporingen? Als gelovigen staan wij voor de vraag naar onze omgang met machtsideologieën die hun schaduw over godsdiensten werpen. Ahmed Marcouch gaat op zoek naar een antwoord. Ook gemeenten in Midden-Nederland worstelen met gezinnen die vertrekken willen naar Syrië, als jihadstrijders voor IS. Alle monotheïstische godsdiensten hebben te maken met ontsporingen die zich beroepen op religie. Naast de islam hebben ook het christendom en het jodendom hiermee te kampen.

Marcouch wil bespreken hoe gelovigen hun godsdienst als spirituele inspiratiebron kunnen onderscheiden van machtsbeluste ideologieën, die hun vernietigende politiek camoufleren met orthodoxie. Religies lijden daaronder, terwijl die ons juist inspireren tot onze achting voor de mens als hoogste schepsel. Niet door God te schrappen, zoals de humanistische leer. Juist dankzij God, die de mens schiep naar Zijn evenbeeld. De Koran verhaalt hoe God zelfs de engelen verzocht zich te buigen voor Adam, de eerste mens die Hij schiep uit moeder aarde.

Toch worden zelfs religieuzen die hun religie goed doorgronden in het nauw gedreven door agressieve ideologen die aanzetten tot dood en verderf. Daar stellen gelovigen hun belangstelling tegenover voor andere groeperingen. Religieus geïnspireerd. Ahmed Marcouch stelt dat hij zelf wordt vergezeld door het Koranische vers dat hem voorhoudt: ‘Ik heb u geschapen in stammen en volkeren opdat u nieuwsgierig bent.’

Ahmed Marcouch (1969) is Tweede Kamerlid PvdA, woordvoerder integratie en veiligheid.

Datum dinsdag 15 november 2016
Tijd 19.30 – 21.30 uur
Plaats Johanneskerk
Spreker Ahmed Marcouch