Kerkcafé met At Polhuis: Wat is een gerechtvaardigde oorlog? Dorpskerk, Torenlaan 16, Blaricum. Donderdag 2 november 2023, 20.00 uur

Wat is een gerechtvaardigde oorlog?

De strijd in Oekraïne zet ons allemaal aan het denken. At Polhuis was jarenlang maatschappelijk betrokken predikant, medewerker bij de Stichting Oikos en publicist. Hij is altijd geboeid geweest door de theoloog Karl Barth en diens visie op een gerechtvaardigde oorlog, tijdens de Tweede Wereldoorlog hoogst actueel. Polhuis betrekt deze visie op de huidige situatie rond Oekraïne. Reeds in het oude Egypte werd over een gerechtvaardigde oorlog nagedacht. Ook Grieken en Romeinen hadden hun gedachten over de bellum iustum. Via Augustinus en Thomas van Aquino loopt er een lijn naar Hugo de Groot en Dietrich Bonhoeffer.

Jurjen Zeilstra plaatst onze vragen in een historisch perspectief. Na de pauze is er gelegenheid tot vragen stellen en interactieve voortzetting van de gedachtegang.

 

Donderdag 2 november 2023, 20 uur
Dorpskerk in Blaricum

Koffie en thee is beschikbaar vanaf 19.45 uur.
Na afloop (rond 22.00 uur) kan een glas worden gedronken.

U bent van harte welkom.