Michiel Korthals: Goed leven als aardbewoners. Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren. Dinsdag 10 oktober 2023, 19.30 uur

Michiel Korthals: Goed leven als aardbewoners

‘Mensen buiten de aarde uit en maken daardoor de aarde voor henzelf onleefbaar. Klimaatcrisis en enorme reductie van biodiversiteit zijn de twee belangrijkste bedreigingen. Onmiskenbaar zijn de mensen die hieraan het minst schuldig zijn tegelijk de ergste slachtoffers, zoals de volken in de armste landen en de toekomstige generaties’.

Michiel Korthals confronteert ons in zijn lezing met het leven dat wij als aardbewoners vorm en inhoud moeten geven.

Michiel Korthals is hoogleraar filosofie aan University of Gastronomic Sciences (Italië) en emeritus hoogleraar aan Wageningen Universiteit.

 

Dinsdag 10 oktober 2023, 19.30 uur
Plaats: Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren

Bij binnenkomst koffie of thee en bij de afsluiting een glas wijn of sap.
De toegang is gratis, maar een bijdrage wordt zeer op prijs gesteld!