Kerkcafé met Dorien Pessers over: De geloofsartikelen van de rechtsstaat. Dorpskerk, Torenlaan 16, Blaricum Donderdag 24 november 2022, 20.00 uur

De geloofsartikelen van de rechtsstaat

De rechtsstaat vindt zijn wortels in het christendom en ontleent daaraan – tot op de dag van vandaag – zijn geloofsartikelen. De rechtsstaat zal vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid brengen. Beloftes die zijn neergelegd in de “heilige teksten” van de rechtsstaat, zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, in internationale Mensenrechtenverdragen en in de grondwetten van de rechtsstaten. Overheid en burgers worden geacht deze heilige teksten te goeder trouw na te leven.
Wat is de huidige stand van zaken in het licht van deze beloftes van de rechtsstaat?

Dorien Pessers is hoogleraar rechtstheorie.

 

U bent van harte welkom. Neem gerust iemand mee!

De avond begint om 20.00 uur in de Dorpskerk in Blaricum.
Koffie en thee is beschikbaar vanaf 19.45 uur.
Na afloop (rond 22.00 uur) kan een glas worden gedronken.