Oecumenische Vesper op zondag 25 januari 2015 om 19.00 uur in de Johanneskerk, Naarderstraat 5 te Laren

Johanneskerk op blog

In het seizoen 2014-2015 is het thema van de Oecumenische Vespers: het “Onze Vader”, het gebed dat Jezus zelf ons leerde.  

“Uw wil geschiede”

“Niet iedereen die tot Mij zegt: Heer, Heer, zal binnengaan in het rijk der hemelen, maar wel wie de wil van mijn Vader volbrengt die in de hemelen is” (Matth. 7: 13-23). Ieder die deze woorden hoort, maar er niet naar handelt – zegt Jezus – is als de dwaas die zijn huis bouwt op zand.

Niet wat wij willen, maar wat God wil moet de leidraad in ons leven zijn. Leven wij volgens die leidraad? We willen er over nadenken in de Oecumenische Vesper van zondag 25 januari 2015, om 19 uur in de Johanneskerk in Laren.

Voorgangers: ds. C.A. van Nood (Baarn) en pastor C.J.N. Lavaleije (Huizen).

U bent van harte welkom!