Oecumenische viering van de gezamenlijke BEL-kerken op zondag 27 mei 2018 om 11.00 uur in de St. Vituskerk, Kerklaan 17, Blaricum

Op zondag 27 mei a.s. om 11.00 uur wordt in de Sint Vituskerk, Kerklaan 17, Blaricum een oecumenische viering gehouden.

Jaarlijks worden er op initiatief van de Stuurgroep Oecumene BEL een drietal oecumenische vieringen georganiseerd. Een viering in Laren in de Gebedsweek voor de Eenheid, een viering in Blaricum in de tijd rond Pinksteren en een viering in Eemnes in de Vredesweek. Deze vieringen zijn plaatsen van ontmoeting voor gemeenteleden en parochianen van de kerken in onze dorpen.

Voorgangers tijdens de viering op 27 mei a.s. zijn pastor Andrea Geria (RK Vitusparochie Blaricum) en ds. Job de Bruijn (Protestantse Gemeente Laren-Eemnes).
Voor de kinderen is er een kindernevendienst.

Na afloop van de dienst is er koffie en limonade en is volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Wij hopen dat ook u er bij zult zijn!