Rob Groenland over: Klimaatverandering. Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren. Dinsdag 21 januari 2020 19.30 – 21.30 uur

Rob Groenland

Een onderwerp met grote invloed op vele terreinen: Klimaatverandering

Rob Groenland van het KNMI komt uitleg geven, eerst hoe het klimaat is opgebouwd en wat we weten van het verleden. Aan de hand van veel voorbeelden zoomt hij in op het heden en de toekomst. Wat is de invloed van de mens op het klimaat? Hoe verandert het klimaat in Nederland in de komende 30 tot 50 jaar? Wat kunnen wij hieraan doen? We kijken ook naar het werk van IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), het klimaatpanel van de Verenigde Naties, en de belangrijke rol van Nederland hierin. Voorbeeld: een berekening van het KNMI m.b.t. de te verwachten zomertemperaturen in de toekomst.

Rob Groenland studeerde meteorologie en fysische oceanografie aan de Rijksuniversiteit Utrecht en was vervolgens werkzaam als o.a. maritiem meteoroloog bij het particulier weerbureau Meteo Consult in Wageningen.

Sinds 2005 is hij luchtvaartmeteoroloog en vakdocent meteorologie bij het KNMI in de Bilt. Tevens is hij nauw betrokken bij het onderzoek van meso-schaal-modellen in het veld van zware onweersbuien. Momenteel is hij voor twee dagen per week vanuit het KNMI werkzaam in de klimaatdienst dienstverlening en o.a. betrokken bij de IPCC-activiteiten.

Datum: dinsdag 21 januari 2020
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Plaats: Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren
Spreker: Rob Groenland